Het Educatief Programma Jongeren (EPJO) is een interactief lesprogramma ontwikkeld door de politie en de Peter Faber Stichting voor de leerlingen van groepen 8 basisschool en voortgezet onderwijs. Het programma is gericht op misdaadpreventie en laat politie, andere rolmodellen en zelfs ex-gedetineerden voor de klas in gesprek gaan met de leerlingen.

“De inhoud sloot aan bij de klas. Ik had de indruk dat de leerlingen het erg interessant vonden en dat ze er nog eens aan terugdenken als ze voor bepaalde keuzes komen te staan.”
- Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht
“Er werd snel gehandeld zodat het op korte termijn georganiseerd kon worden bij ons op school.”
- Nelson Mandela School
“Er wordt veel informatie gegeven. Er wordt ook goed ingesprongen op vragen van de kinderen. Alles is bespreekbaar.”
- RK Basisschool 't Carillon
“Het verhaal van de ervaringsdeskundige zorgde voor toegevoegde waarde. Heel waardevol voor de kinderen om dit verhaal te mogen horen.”
- OBS ’t Palet
“De agenten vertelden boeiend en konden goed de aandacht van de kinderen vasthouden.”
- De Satelliet
“Het heeft zo'n goede indruk achtergelaten dat we gaan uitzoeken of we ruimte voor andere klassen hiervoor vrij kunnen maken. Het zou van toegevoegde waarde zijn voor veel klassen bij ons op school.”
- Don Bosco College
“De lesinhoud was interessant, indrukwekkend en sluit aan bij de huidige situatie rondom de school. Ik ben zeer onder indruk, de verhalen zijn eerlijk en realistisch, er is geen verbloeming. Respect hiervoor!”
- Kennemer college

Twitter feed is not available at the moment.