VISIE

Onze jeugd heeft de toekomst. Maar hoe ziet hun toekomst eruit in een wereld waarin het steeds lastiger is voor kinderen om een identiteit te ontdekken en te ontwikkelen?

 

Het aantal minderjarigen dat als verdachte van een strafbaar feit in contact met politie en/of justitie kwam was in 2016 ruim 16.000. Oorzaken als opvoeding, huiselijk geweld en een diversiteit aan omgevingsfactoren spelen hier een rol.

 

Daarom is het noodzakelijk dat kinderen zo vroeg mogelijk inzicht te geven in de gevolgen van hun keuzes. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving en eventuele slachtoffers.

De leerlingen maken via een interactief lesprogramma kennis met regels, gezag en respect. Doel is bewustzijn creëren en besef bijbrengen omtrent waarden, normen en fatsoen welke de basis vormen voor het maken van verantwoorde keuzes. Immers, crimineel handelen en radicaliserend gedachtengoed kunnen desastreuze gevolgen hebben voor hun toekomst!

 

Tijdens de les wordt duidelijk dat de politie er niet alleen is om te handhaven.
De politie heeft expliciet tot taak om hulp te verlenen daar waar nodig. De politie is dus niet alleen wetshandhaver maar ook hulp- en zorgverlener!

 

De lessen zijn informatief, soms confronterend, maar sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren.