VOOR SCHOLEN

Onderdeel van het lesprogramma maar optioneel zijn de ervaringsdeskundigen en de rolmodellen van de Peter Faber Stichting. Hier is namelijk een kleine vergoeding aan verbonden, namelijk:

  • Interactieve les gegeven door de politie: kosteloos
  • Interactieve les door de politie inclusief ex-gedetineerde: 99 euro per les
  • Interactieve les door de politie inclusief ervaringsdeskundige radicalisering: 99 euro

Het bezoek van de ervaringsdeskundigen is optioneel, er kan tevens gekozen worden voor ondersteunend beeldmateriaal in de les ter vervanging van de ervaringsdeskundige en strafzaak.

 

Per school wordt bij inzet van een ervaringsdeskundige €15,- aan administratiekosten op de totaalprijs van de factuur gerekend.
Ongeacht het aantal lessen per school.