MHET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZES

bHet is van essentieel belang dat kinderen op tijd inzicht krijgen in  oorzaak en gevolg van hun eigen handelen. In de overgang naar adolescentie moeten zij immers duidelijk voor ogen hebben dat goede daden goede gevolgen hebben en slechte daden slechte gevolgen.

Het klinkt eenvoudig, maar voor veel kinderen is het dat niet. Voorbeelden daarvan zijn de vele duizenden jongeren die jaarlijks in contact komen met politie en justitie. Wij zijn ervan overtuigd dat het EPJO traject kinderen op een cruciaal moment in hun leven duidelijk maakt dat alles wat je doet gevolgen heeft voor je toekomst.

We willen duidelijk maken dat alle vormen van norm-overschrijdend, crimineel of radicaal gedrag onacceptabel zijn. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan pesten, misbruik van sociale media en het negatieve effect dat dit heeft op anderen.

a
MEX-GEDETINEERDEN IN DE KLAS


Er wordt gewerkt met jongeren van de Peter Faber Stichting die hun leven na detentie willen beteren en iets terug willen doen voor de maatschappij. Deze ex-gedetineerden krijgen de kans om hun ervaringen voor de klas te delen met de kinderen. Dit heeft een waarschuwend effect op de basisschoolleerlingen en helpt tevens de ex-gedetineerden om de nieuw ingeslagen weg vast te houden.

 
webdesign: f-dimension.nl__